Stowarzyszenie

 
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa, zwana też Grójecką Koleją Dojazdową rozpoczęła swoją historię w 1898 roku. Sto lat później powstało Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.

W roku 1997 zawiązała się grupa sympatyków i lokalnych działaczy piaseczyńskich mająca na celu ochronę kolei wąskotorowej.
Wiosną 1998 roku grupa ta formalnie stała się stowarzyszeniem, przybierając nazwę "Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej", zaś pierwszym prezesem został wieloletni działacz społeczny i radny miasta Piaseczna Tadeusz Warsza.
"Siłą napędową" stowarzyszenia był od początku Jerzy Chmielewski, późniejszy Prezes stowarzyszenia.

We wrześniu roku 2000 została podpisana ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP, co stworzyło możliwość przekazania zbędnego majątku kolejowego, w tym kolei wąskotorowych, jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z transportem.
29 kwietnia 2002 roku majątek Grójeckiej Kolei Dojazdowej zostaje użyczony Starostwu Powiatowemu w Piasecznie.
5 maja 2002 roku Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej (dawniej Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej) zostało operatorem na kolei grójeckiej, która przejmuje nazwę Piaseczyńska Kolei Wąskotorowa.

Okres 2002-2006 to czas odbudowy kolei.
Mając bardzo ograniczone możliwości finansowe oraz personalne PTKW powoli stara się prowadzić niezbędne naprawy aby utrzymać ruch pociągów.
Wraz z rosnącym ruchem turystycznym poprawiają się warunki finansowe stowarzyszenia,a zatem możliwość działania.
Dzięki tym wpływom udało się przeprowadzić remonty wagonów i wymianę silnika w lokomotywie Lxd2-465, a także niezbęde remonty przepustów i wiaduktu oraz poprawę jakości nawierzchni w najbardziej newralgicznych miejscach.

2 lutego 2011 umiera prezes Jerzy Chmielewski, zaś jego miejsce zajmuje dotychczasowy wiceprezes Jerzy Walasek.

Dużym problemem w życiu kolei okazują się kwestie własnościowe, gdyż formalnie właścicielem nieruchomości jest  PKP, jednak stowarzyszenie  widząc jakie mozliwości daje zaangażowanie większej ilości jednostek samorządowych w odbudowę wąskotorówki pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, rozpoczyna lobbowanie za stworzeniem związku samorządów, na terenie których GrKD leży.
Duże zangazowanie gminy Grójec, w której tworzy się nawet filia PTKW , skutkuje uhonorowaniem jej wkładu przez zmianę w 2011 roku nazwy na Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.
Po długich perturbacjach 11 września 2014 roku majątek nieruchomy GrKD zostaje przekazany na współwłasność 4 gminom, przez które kolei przebiega-Belskowi Dużemu, Błędowi, Grójcowi i Piasecznu.Podpisany tego dnia akt notarialny rozpoczyna okres od kiedy samorządy mają pełne prawo do inwestowania we własną kolei.

W styczniu 2018 prezes Jerzy Walasek składa rezygnację z zajmowanego stanowiska a nowym prezesem zostaje Piotr Nowicki.

Obecnie kolej  prowadzi przewozy o charakterze turystycznym na piętnastokilometrowym odcinku Piaseczno Miasto- Tarczyn Wąskotorowy.
Zapraszamy na przepiękny szlak Piaseczyńsko Grójeckiej Kolei Wąskotorowej i życzymy wspaniałej zabawy.
Do zobaczenia!

Zarząd
Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa
Kolei Wąskotorowej

 
Michał Duraj - Prezes
Wilhelm Józef Maxa- Wiceprezes
Zdzisław Gosk - Wiceprezes
Tadeusz Warsza - Wiceprezes
Piotr Nowicki - Wiceprezes