Kontakt


Wyświetl większą mapę
Szanowni Państwo! 
 
W celu ułatwienia kontaktów Państwa z nami i lepszej organizacji naszej pracy uruchomiliśmy nowe adresy, za pomocą których  będziemy mogli kontaktować się bezpośrednio.
 
Adresy kontaktowe:
 
 
Nasze dane teleadresowe:
Biuro P-GTKW jest czynne od pon. do pt.
w godzinach 08:00 -16:00
 
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
ul. Sienkiewicza 14
05-500 Piaseczno 
Telefon: (22) 756-76-38,  (22) 756-75-67, 
(+ 48) 607 155 188
 
rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Piasecznie
nr 51 8002 0004 0022 0105 2000 0001