Sekcja drezynowa

Przy Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwie Kolei Wąskotorowej działa sekcja drezynowa.
 
Do zadań sekcji należą:
-utrzymanie i udostępnianie drezyn dla ruchu turystycznego
-wsparcie Stowarzyszenia w pracach warsztatowych i gospodarczych
-reprezentowanie Stowarzyszenia podczas zewnętrznych imprez 

Strona Drezyny Piaseczno:
https://www.facebook.com/drezynypiaseczno/