ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU UL.KNIAZIEWICZA I UL. WOJSKA POLSKIEGO

Rozpoczynają się prace związane z budową dwóch mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza.
W związku z przebudową przepustów Kanału Piaseczyńskiego nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach Wojska Polskiego i Kniaziewicza. Ulice te zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów ale zapewniona będzie obsługa komunikacyjna przyległych posesji.
zostaną 14 czerwca.
ZALECAMY NASZYM TURYSTOM JADĄCYM Z WARSZAWY JECHAĆ UL. KOŚCIUSZKI
I SKRĘCIĆ PRZY KRZYŻU W PRAWO W UL. SIENKIEWICZA, SKRĘCIĆ W ZIELONĄ W BRAMĘ VIS A VIS RESTAURACJI "SZARA EMINENCJA"