Zasłużony dla Gminy Piaseczno


 

11 września 2018 roku podczas 5 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie zostały po raz pierwszy nadane tytuły „Zasłużony dla Gminy Piaseczno”.
 

Wśród pięciu uhonorowanych osób znalazł się pan Tadeusz Warsza, piaseczyński samorządowiec i działacz społeczny, współzałożyciel i pierwszy prezes naszego stowarzyszenia, który po dziś dzień zasiada w jego zarządzie. Dzięki jego wiedzy, pracy i zaangażowaniu Kolej Grójecka nie podzieliła losu wielu zlikwidowanych kolei wąskotorowych w Polsce i jako Piaszeczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa przetrwała do dziś. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że praca pana Tadeusza Warszy na rzecz piaseczyńskiej społeczności została doceniona, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nadanym tytule Załużony dla Gminy Piaseczno.

Jesteśmy również szczęśliwi dlatego, że nie poprzestaje on w swoich działaniach i nadal poświęca czas i niespożytą energię na działania, które umożliwiają nam odbudowę i utrzymanie Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej.

 

fot.Anna Grzejszczyk Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

 

Z wielką radością przyjęliśmy również fakt, że wśród pozostałych wyróżnionych także znalazły się osoby związane z naszą kolejką.
 

Pani Małgorzata Szturomska, która ratuje od zapomnienia historię Piaseczna, autorka dziesiątek artykułów o historii regionu zawsze podkreśla, że Kolejka jest częścią dziedzictwa miasta. W swoich niezliczonych artykułach wspomina jej przeszłość i swoje do niej przywiązanie. Posiada także ogromną kolekcję materiałów dokumentujących przeszłość Kolei Grójeckiej.
 

Pan Stanisław Hofman, przewodnik po Piasecznie i okolicach, badacz i popularyzator przeszłości naszego miasta. Wielokrotnie prowadził wycieczki historyczne zarówno po zachowanych fragmentach dawnej Kolei Grójeckiej, jak też śladami nieistniejących już jej odcinków. Zawsze pomaga nam, gdy mamy wątpliwości dotyczące wszelkich zagadnień historycznych.
 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę włożoną w budowę naszej lokalnej społeczności.

 

fot.Anna Grzejszczyk Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno