Parowóz na naszej kolei

21 stycznia 2019 roku to przełomowa data w życiu naszej kolei. Na naszych torach znów zawitał parowóz!

Parowóz Px48-3916 został nam użyczony przez Stację Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa) na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy Stacją Muzeum a Gminą Piaseczno i Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej na okres do 2030 roku z możliwością wydłużenia tego okresu. 

Po rozładunku parowozu przystąpiliśmy do jego inspekcji. Pojazd ten jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym wymaga jednak kilku koniecznych napraw. Po ich wykonaniu będzie możliwe przywrócenie go do eksploatacji. Mamy nadzieję, że parowóz ten stanie się symbolem zarówno naszej kolejki jak i Piaseczna.

Przyjazd parowozu na stację Piaseczno Miasto był możliwy dzięki doskonałej współpracy i przychylności Stacji Muzeum oraz władz Gminy Piaseczno.

fot. Tomasz Jankowski