Materiał filmowy w Kolej Tv zapraszamy

http://kolejtv.pl/odcinki/odcinek/kolejtv-08072013-226/
7:50 minuta jesteśmy na wizji, bardzo dumni :)